500 gr ALTI DRONE İÇİN UÇUŞ İZNİ GEREKLİ Mİ?

500 gr Altı Drone İçin Uçuş İzni Gerekli mi?
GENEL AZAMİ KALKIŞ HIZI 500GR. ALTI DRONE, DRONE EHLİYETİ, İHA, İHA UÇUŞ İZNİ, İHA-0 SERTİFİKASI, İHA-1 25 AĞUSTOS 2019
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün duyurularına göre,

Azami kalkış ağırlığı 500 gram altı insansız hava araçları (İHA) ile ilgili önemli duyuru ! – 23.11.2018
Azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı olan insanız hava araçları (İHA) yasal mevzuatımız olan “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” (SHT-İHA) kapsamının dışındadır ve bu talimatta belirtilen yükümlülüklere tabi değildir.

Yurt dışından satın almış olduğunuz azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı insansız hava aracının gümrükten geçirilmesi için talimatın kapsamı dışında olduğu için Genel Müdürlüğümüzce ithal teknik uygunluk yazısı düzenlenmez, düzenlenmesine gerek yoktur. Ayrıca bunun ile ilgili olarak 12.06.2017 tarihinde güncellenen SHT-İHA talimatının 6. Maddesi 5. Fıkrasında “Azami kalkış ağırlığı 500 gr. ve altı olan İHA için kapsam dışı yazısı düzenlenmez” hükmü de bulunmaktadır. Bu sebeple azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı İHA’ların gümrükten ülkeye girişi esnasında Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve Genel Müdürlüğümüzce teknik uygunluk ya da kapsam dışı yazısı düzenlenmemektedir.

Yurt içinde satın alınan azami kalkış ağırlığı 500 gr. altı İHA’lar ile ilgili olarak, ilgili mevzuatımızın kapsamı dışında olduklarından kayıt ettirilmesine gerek yoktur ve İHA Kayıt Sisteminin diğer gereksinimlerine de tabi değillerdir. Ancak, uçuş yapılacak durumlarda İHA sahipleri Form-19 (İHA Uçuş İzni Talep Formu) ile uçuş izin başvurusu yapabilirler.

Duyurulur…

  1. 30 Nisan 2021

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.